Opći uvjeti putovanja

UPUTE I OPĆI UVJETI PUTOVANJA ZA TURISTIČKE ARANŽMANE, GRUPNA PUTOVANJA UČENIKA PUTNIČKE AGENCIJE «PRESEČKI TOURS»

 

 1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA

OPĆI UVJETI PUTOVANJA su sastavni dio programa putovanja putničke agencije «PRESEČKI TOURS» i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu. Ugovor se zaključuje u pisanom obliku. U ime putnika (učenika) ugovor potpisuje roditelj ili staratelj učenika.

 1. PRIJAVA I UPLATA

Nakon prijave u agenciji te uplate avansa ili potpisivanjem Ugovora o putovanju, Ugovor se smatra sklopljenim i punovažnim, a ponuda prihvaćena od strane putnika. Prijavom i uplatom avansa putnik potvrđuje da je upoznat sa programom i uvjetima putovanja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za PRESEČKI TOURS.

 1. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je PRESEČKI TOURS naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih putnik posebno plaća. Cijena aranžmana izračunata je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru osim u slučaju promjene kalkulativnih elemenata.

 1. PROMJENA PROGRAMA

PRESEČKI TOURS pridržava pravo na otkaz aranžmana ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika.

PRESEČKI TOURS može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije i za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti spriječiti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, elementarne nepogode i sl…) Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.  

 1. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

U slučaju odustajanja pojedinaca od putovanja agencija ima pravo zadržati naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja bez obzira na razlog odustajanja. Odustajanje se mora pismeno prijaviti agenciji. U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih radnji agencija od ukupne cijene putovanja zadržava sljedeće iznose (osim ako nije u programu drugačije navedeno):

-  30 dana prije puta agencija naplaćuje 15 % od cijene aranžmana

-  od 29 – 22 dana prije puta 25 %

-  od 21-15 dana prije puta 40 %

-  od 14-4 dana prije puta 80 %

-  od 3-0 dana prije puta 100 % cijene aranžmana

- ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman za vrijeme njegova trajanja agencija će naplatiti cjelokupni iznos.

Od ovog se izuzima smrt užih članova obitelji, odlazak putnika u bolnicu, opravdana bolest putnika uz predočenje medicinske dokumentacije, te u slučaju da nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti spriječiti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, elementarne nepogode)

 1. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE

Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba, Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti Agenciji. U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose:

- sva odustajanja do 90 dana prije puta …....20 %

- odustajanje od 89 do 60 dana prije puta ….50 %

- 59 dana do 0 dana prije puta ……………..100 %

 1. POČINJENJE ŠTETE

Svu namjerno počinjenu štetu (autobus, hotel i sl.) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik – počinilac, a na osnovu izvršenog uvida počinioca i oštećenog. Polog u hotelima ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjenja nikakva šteta.

 1. OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom, i ugovorom i brinuti će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom. U slučaju kvara vozila na putu organizator putovanja se obvezuje isti otkloniti ili u najkraćem mogućem roku osigurati drugo vozilo.

 1. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje kao i zemlje u koju putuje pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, hotelskim objektima. U slučaju nepridržavanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tome slučaju podnio putnik.

 1. PRIGOVORI PUTNIKA

Putnik ima pravo pisanog prigovora na neizvršene odnosno neadekvatno izvršene usluge koji se podnose osobno na adresu PRESEČKI TOURS - Frana Galovića 15, 49000 Krapina, e-mail – info@presecki.hr, ili fax 049-371-714 u kojem se obavezno navode podaci  o putniku: ime i prezime, te adresa za dostavu odgovora. Odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 1. PUTNO OSIGURANJE

U program putovanja uključeno je osiguranje putnika od nezgode za vrijeme njihova putovanja, jamčevno osiguranje aranžmana. Posebno se ugovara, a obvezno nudi zdravstveno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu i osiguranje od otkaza putovanja. U slučaju ugovaranja osiguranja od otkaza putovanja ne primjenjuje se točka 5. ovih općih uvjeta.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka usklađena je sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka.

           ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izradi agencija PRESEČKI TOURS, bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima na svim prodajnim mjestima.     

 

 

                                                                                  AGENCIJA PRESEČKI TOURS

 

 

Newsletter

Saznajte što se događa u Presečki grupi... Odaberite teme koje vas zanimaju i saznajte sve novitete u našoj ponudi.

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »